Nu är J SEUCH Wallelyckan Hanna parad

med J Stuttfot´s Ole

Familjeuppfödning

av drever

Välkommen in och kolla 

/Magnus & Jennie Wallin