Avelsmål

Hälsa

När vi väljer avelshane lägger vi stor vikt vid att linjen är så "frisk" som möjligt. Vårt mål är att minimera den ärftliga risken för lungödem genom att noggrant välja föräldradjur men låg risk.

Mer om lungödem kan du läsa på www.svenskadreverklubben.se

Mentalitet

Eftersom jakthunden är en familjemedlem ställs höga krav på hundens mentalitet. Vårt mål är att ta fram stabila och trevliga valpar genom att ge dem en bra start med god socialisering.

Exteriör

Vi väljer avelshanar av utmärkt typ som har excellent på utställing. Vårt mål är att ta fram hundar som väl motsvarar rasstandarden.

Mer om rasstandarden kan du läsa på www.svenskadreverklubben.se

Jakt

För oss är det viktigt att det finns bra och jämn jakt i linjerna. Vi tittar inte bara på hur föräldradjuren jagar utan även kullsyskon/halvsyskon mm. Vårt mål är att ta fram hundar som har utmärkt jaktlust, säker återgång, bra drevsätt och skall.

Vår grundtanke är att

enbart ta fram kullar

där vi själva skulle

vilja behålla en valp.